درمان کمردرد

دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶

در این قسمت دکتر مسعود غفرانی درباره انواع درمان بدون جراحی کمردرد صحبت میکنند

این ویدیو ادامه دارد...