پوکی استخوان

چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷

بحث اصلی دردرمان پوکی استخوان درمان غیر دارویی است 

در این قسمت دکتر هادی شجاعی درباره انواع روش های درمان بدون استفاده از دارو در درمان پوکی استخوان اطلاعات مفیدی در اختیار شما میگذارد