انتخاب کوله پشتی مناسب

شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

 

با توجه به شروع سال تحصیلی جدید دکتر یحیی سخنگویی مواردی مفید را در جهت حفظ ساختار اسکلتی عضلانی کودکان و نوجوانان عزیز از جمله انتخاب کوله پشتی مناسب طرز صحیح نشستن پشت نیمکت و ... را در اختیار شما قرار میدهند.