15 زنگ خطر کمردرد(قسمت دوم)

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

 امروزه کمر درد به عنوان یک پدیده چند علیتی ، یک مشکل بزرگ در اکثر جوامع بشری است. این بیماری در نتیجه عوامل گوناگونی از جمله: عوامل روانی، اجتماعی وارگونومیکی ایجاد می شود کمردرد مشکل و شکایت شایعی است که بسیاری از افراد در طول زندگی با آن روبرو می‌شوند. آمار نشان می‌دهد که ۸۰٪ از افراد در دوران زندگی خود حداقل یک مرتبه به علت کمردرد به پزشک مراجعه کرده‌اند اگرچه علت کمردرد در بسیاری از بیماران ازطریق شکایت بیمار، آزمونهای بالینی و آزمایشگاهی و همچنین بخش تصویر برداری پزشکی قابل شناسایی است،..

در این قسمت دکتر حسین یاری درباره انواع علت های کمردرد اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار میدهند

این قسمت ادامه دارد...