درمان بدون جراحی کمردرد

سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

در این قسمت دکتر هادی شجاعی درباره انواع روش های درمان بدون نیاز به جراحی کمردرد اطلاعات مفیدی را در اختیار  شما میگذارند 

و شما را از چهار زنگ خطر برای اقدام به عمل جراحی آگاه میسازند 

ادامه دارد ... با ما همراه باشید