ورزش های کمردرد1

دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

امروزه یکی از شایع ترین علت های مراجعه مردم به پزشک کمردرد میباشد این درد میتواند افراد را در همه سنین درگیر کرده  یکی از روش های درمان بدون نیاز به جراحی ورزش درمانی و استفاده از حرکات ورزشی میباشد اما یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد سابقه کمردرد و در گیری های ستون فقرات میباشد ورزش های عمومی ناحیه کمر را نمیتوان برای همه آسیب ها  و در گیری های کمر استفاده نمود این ورزش ها را تنها افرادی که سابقه هیچ گونه کمردرد ،درد انتشاری در پا یا بی حسی و گز گز در پا نداشته اند میتوانند استفاده کنند . بنابراین با توجه به نوع درد خود با مشورت گرفتن از پزشکتان میتوانید از عوارض احتمالی ورزش های اشتباه که به شما ضرر میرساند جلوگیری کرده و میتوانید ورزش های مفید  متناسب با خود را انجام دهید .

تهیه و ترجمه شده در بخش پژوهش و توسعه مرکز جامع توانبخشی آرمان

زینب بیدمشکی