درمان زانو درد

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

قسمت هشتم سری برنامه های درمان درد دکتر هادی شجاعی 

محور بحث این برنامه درباره یکی از علت های درد زانو به اسم بورسیت زانو میباشد  هم چنین در خلال برنامه دکتر هادی شجاعی در پاسخ به تماس هاسی تلفنی مراجعین اطلاعاتی درباره انواع گردن بند ها و کمر بند های کششی هم چنین ورزش های زانو درد و کمردرد اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار میدهند

با ما همراه باشید

 ادامه دارد