درمان بدون جراحی دردهای سر و گردن

شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۶

در این قسمت دکتر هادی شجاعی اطلاعات مفیدی را در ارتباط با انواع درمان بدون جراحی دردهای مزمن گردن و سردرد های مزمن در اختیار شما قرار میدهند با ادامه ویدیو ها در روزهای آتی همراه ما باشید