عوامل شایع زانو درد(تاندونیت )

شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

تاندون ها بندهایی از بافت فیبری هستند که عضله را به استخوان متصل می نمایند. تاندونیت (التهاب و تورم تاندون) آسیبی است که اغلب در اثر فشار مکرر بر تاندون به وجود می آید. این مشکل به خصوص در ورزشکارانی که پریدن های مکرر دارد مثل بسکتبالیست ها، فوتبالیست ها و والیبالیست ها شایع تر است