کفش مناسب (قسمت دوم)

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶

در این قسمت دکتر حسین یاری اطلاعات مفیدی راجع به انتخاب کفش مناسب به شما میدهند . پیشنهاد میشود قبل از انتخاب کفش حتما این ویدیو را ملاحظه نمایید.

درضمن دیدن این فیلم برای اشخاصی که کفی طبی نیاز دارند بسیار ضروری است.