کفش مناسب (قسمت اول)

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۶

در این قسمت دکتر حسین یاری درباره انتخاب کفش ایده آل برای شما صحبت میکنند و در قسمت بعدی درباره معیارهای ایده آل کفش مناسب اطلاعات مفیدی را در اختیار شما میگذارند.

***قبل ازخرید کفش اکیدا  پیشنهاد میشود قسمت بعدی با عنوان کفش مناسب (قسمت دوم) را ملاحظه فرمایید***