نقرس

شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

نقرس یکی از انواع بیماری های ورم مفاصل می باشد که با درد همراه است. نقرس در اثر افزایش اسید اوریک در خون به وجود می آید. یکی از عوامل افزایش دهندۀ اسید اوریک، دریافت زیاد مواد غذایی حاوی اسید آمینۀ "پورین" است....

در این قسمت دکتر رٌزا رحیمی درباره یکی دیگر از علل درد پا که بیماری نقرس می باشد اطلاعات مفیدی را به شما میدهد.

این ویدیو ادامه دارد در قسمت بعدی میتوانید درباره نحوه درمان نقرس و سبک زندگی که موجب میشود شما دچار نقرس و پا درد نشوید اطلاعات مفیدی را دریافت نمایید.