درمان اسپاسم های عضلانی

پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶

در این بخش دکتر مسعود غفرانی درباره انواع درمان فیزیوتراپی اسپاسم های عضلانی صحبت میکند.

با ما همراه باشید