ناهنجاری های ستون فقرات

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

یکی از علل نا هنجاری های ستون فقرات و کمردرد اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون فقرات میباشد در این ویدیو خانم فروغ خلیلی در رابطه با این عارضه توضیحات موثری را به شما میدهند.