صافی کف پا (قسمت سوم) عوارض

یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

در این قسمت دکتر یحیی سخنگویی درباره عوارضی که صافی کف پا بر دیگر قسمت های بدن و فعالیت روزانه فرد میگذارد اطلاعات مفیدی را در اختیار شما میگذارند.