صافی کف پا (قسمت دوم) علت ها و دلایل

پنجشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

(قسمت دوم)

صافی کف پا در همه سنین از دوران نوزادی  تا بزرگسالی مشاهده میشود و اگر به موقع شناسایی و درمان نشود موجب اختلالات زیادی در سلامتی و پوسچر بدن میشود در این قسمت با علت ها و دلایلی که باعث کف پای صاف میشوند آشنا میشویم...

دکتر یحیی سخنگویی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی