صافی کف پا (قسمت اول)

دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶

(قسمت اول)

صافی کف پا در همه سنین از دوران نوزادی  تا بزرگسالی مشاهده میشود و اگر به موقع شناسایی و درمان نشود موجب اختلالات زیادی در سلامتی و پوسچر بدن میشود در این قسمت با اهمیت شناسایی و درمان صافی کف پا آشنا میشویم...

دکتر یحیی سخنگویی

عضو هیئت علمی دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی

مرکز جامع توانبخشی اختلالات جسمی و حرکتی آرمان