اطلاعیه پذیرش بیمه شدگان

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷

بیمه شدگان محترمی که نیاز به تهیه معرفی نامه از طریق سایت بیمه دارند لطفا جهت صدور معرفی نامه
اولین جلسه درمانی خود را در ساعات اداری به کلینیک مراجعه فرمایند.
 

نظرات کاربران

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.