دکتر لیلا بیدکی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز (نوار عصب و عضله)