مقالات با برچسب آرتریت

شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

یکی از علل بدن درد بخصوص در صبحگاه خشکی مفاصل میباشد ،خشکی مفصلی به معنی محدودیت در حرکت مفصل است. وقتی فرد نمیتواند مفصل خود را به راحتی حرکت دهد و احساس میکند حرکت مفصل آن نرمی قبل را نداشته و انعطاف مفصل کم شده میگویند دچار خشکی شده است. قبل از …