مقالات با برچسب درمان تنگی کانال نخاعی

شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷

چگونه تنگی کانال نخاعی می توانداعصاب را تحت فشار قرار دهد؟ ستون فقرات انسان از یک سری مهره استخوانی توخالی تشکیل شده است. نخاع عصبی درون این کانال استخوانی قرار می گیرد و ریشه های عصبی نخاع از درون این کانال به کل بدن گسترش می یابند. اگر این …