مقالات با برچسب الکتروتراپی

پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

فیزیوتراپی  برای درد گردن    درمان های غیر فعال برای کمک به کاهش درد و / یا سفتی  به عنوان بخشی از برنامه فیزیوتراپی برای درد گردن استفاده می شود، در تئوری، هنگامی که درد و سفتی کاهش می یابد، تمرینات برای گردن می تواند موثر باشد. بعضی از …