مقالات با برچسب شست کج

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

هالوکس والگوس چیست؟ هالوکس والگوس، نوعی تغییرشکل پیشرونده پا است که در مفصل متاتارسوفالنژین (MTP) متداول است و اغلب با اختلالات عملکردی قابل توجه و درد پا همراه است.صدمات ناشی از عادات غلط مثل استفاده از کفش نامناسب نیز در ایجاد اختلال …