مقالات با برچسب درد پا

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

نوروپاتی چیست؟ یکی از دردهایی که امروزه به عنوان نوروپاتی ها شناخته میشود و خیلی رنج آور است و شیوع آن رو به ازدیاد است عبارت از دردهایی است که افراد به شکل گز گز ،مور مور و خواب رفتگی در دست ها و یا پاها احساس میکنند این دردها عمدتا خود را به شکل …

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

هالوکس والگوس چیست؟ هالوکس والگوس، نوعی تغییرشکل پیشرونده پا است که در مفصل متاتارسوفالنژین (MTP) متداول است و اغلب با اختلالات عملکردی قابل توجه و درد پا همراه است.صدمات ناشی از عادات غلط مثل استفاده از کفش نامناسب نیز در ایجاد اختلال …

یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷

رماتیسم مفصلی rheumatoid arthritis  چیست؟ رماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوید دومین نوع آرتروز شایع در جهان است. تغییر شکل در ظاهر مفصلها شاید حاکی از این آرتروز باشد. معمولاً دردهای این نوع آرتروز صبح ها بیشتر خودش را نشان می دهد. رماتیسم مفصلی در گروه …