با این ورزش ها درد آرتروز خود را کاهش دهید.

چهارشنبه ۳ آبان ۱۳۹۶

با این ورزش ها درد آرتروز خود را کاهش دهید

هم برای جلوگیری از درد گرفتن مچ دست و ابتلا به آرتروز، هم برای مواقعی که به آن مبتلا شده اید، می توانید روزانه چند حرکت نرمشی زیر را در هر حالتی و جایی انجام دهید.

۱ خم و راست کردن انگشت ها :
مچ و مفصل دو دست را صاف روبه روی خود بگیرید. عضلاتش را شل کنید. در این حالت فقط بند اول و وسط انگشت هایتان را خم کنید. این کار را نرم و آهسته و بدون هیچ فشاری انجام دهید. تا سه بشمارید و دوباره بند انگشتانتان را صاف کنید.

۲ مشت کردن :
انگشتانتان را در حالت کشیده و دور از هم قرار دهید. خیلی نرم و راحت مشت تان را ببندید تا شست دست روی انگشت های دیگر قرار گیرد. به آهستگی مشت تان را باز و دوباره همین عمل را تکرار کنید.

۳ نزدیک و دور کردن انگشت ها :
انگشت هایتان را از هم دور کنید. بدون هیچ فشاری بر آنها تا چهار بشمارید، نرم و راحت آنها را شل و به هم نزدیک کنید.

۴ لمس یکایک انگشتان :
نوک هر انگشت را یکایک و نوبتی به برآمدگی زیر شست دست تان برسانید، تا جایی که درد نگیرد. ۲ ثانیه نگاه دارید و رها کنید. برای انگشت شست، نوک آن را به برآمدگی زیر انگشت کوچکتان برسانید.
۵ باز کردن و بستن انگشتان هر دو دست :


نوک هر پنج انگشت را به هم برسانید تا شکل غنچه پیدا کند. هر ۱۰ انگشت را به همین شکل به یکدیگر بچسبانید. حال به آرامی آنها را در همین حالت نوک به نوک از هم باز و دور کنید، سپس به حالت بسته اول بازگردانید.
۶ حرکت دورانی مچ : آرنج دو دست را به پهلوی خود بچسبانید. دست ها را بالا بگیرید. آرام و نرم به مچ دو دست حرکت دورانی دهید. این کار را برعکس هم تکرار کنید.

 

هر تمرین نرمشی را سه بار در روز و هر نرمش را ۱۰ تا ۱۵ دفعه تکرار کنید و حتما مواظب باشید آنها را با سختی و فشار انجام ندهید.
گفته شده خوردن یک قاشق عسل قبل از صرف صبحانه و ماساژ ناحیه مچ یا موضع درد با آن سبب تسکین درد می شود

نظرات کاربران

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.